Tư vấn luật thương mại

0909 642 658 - 0939 858 898
Tư vấn luật thương mại
THẾ NÀO LÀ HÀNG HÓA KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC, XUẤT XỨ?
Theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì "Hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ" là: hàng hóa lưu thông trên thị trường không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa.
THẾ NÀO LÀ HÀNG HÓA NHẬP LẬU?
Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì "Hàng hóa nhập lậu" bao gồm:
THỜI HẠN KHIẾU NẠI VÀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN ĐỐI VỚI TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI?
Căn cứ theo quy định của Luật Thương mại 2005 thì thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi kiện được quy định như sau:
CÁC LOẠI CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI
Theo quy định tại Điều 292 Luật Thương mại 2005 các loại chế tài trong thương mại gồm:
PHẠT VI PHẠM THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI?
Theo quy định tại Điều 300 Luật Thương mại 2005 thì: “Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này”.
SO SÁNH TÍNH CHẤT PHÁP LÝ GIỮA  ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI VÀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI
Đại lý thương mại và nhượng quyền thương mại đều là một trong những hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi được thể hiện qua hợp đồng gọi là hợp đồng đại lý và hợp đồng nhượng quyền thương mại.
THẾ NÀO LÀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI?
Theo quy định tại Điều 284 Luật Thương mại 2005 thì : “Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

© 2021 Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam. Designed by sotagroup.vn

Online: 10 | Hôm nay: 333 | Tổng: 227205
Hotline: 0909 642 658
_chiduong Zalo Zalo: 0909 642 658 Chat messenger